Pielgrzymka maturzystów Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę 2020
„Wielka Tajemnica Wiary”