Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży z VIII klas szkoły podstawowej do Lichenia „Eucharystia daje życie”

30 września 2019 r. (poniedziałek)

W związku ze zbliżającą się akcją modlitewną „Polska pod Krzyżem”, która ma charakter pokutny, podajemy kilka ważnych informacji przekazanych przez fundację Solo Dios Basta.

Program wydarzenia „Polska pod Krzyżem”

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy pragnących włączyć się w pomoc przygotowania i przebiegu spotkania modlitewnego "Polska pod Krzyżem" na lotnisku w Kruszynie.

W sobotę 10 sierpnia na ulice Konina, Lichenia oraz Ślesina wyszło ponad 100 ewangelizatorów z kilkunastu
katolickich wspólnot świeckich funkcjonujących w naszej diecezji. Głosili oni Dobrą Nowinę mieszkańcom miast, do
których zostali posłani, dzieląc się doświadczeniem miłości Boga we własnym życiu zwłaszcza z tymi, którzy zerwali
swój kontakt z Kościołem. Była to kolejna tego rodzaju inicjatywa na taką skalę po organizowanych w ciągu ostatnich
3 lat ewangelizacjach „miejskich”, wśród których jako przykłady można przytoczyć ewangelizacje we Włocławku,
Licheniu, Koninie i Kole w niektórych przypadkach przeprowadzane już cyklicznie.