Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek

Najnowsze wiadomości

Sprawdź co u nas nowego

Wydział
Duszpasterstwa Ogólnego

To sektor pracy w kurii diecezjalnej, w którym opracowuje się i przygotowuje działania duszpasterskie na szczeblu diecezjalnym.

Dyrektor tego Wydziału koordynuje prace związane z realizacją programu duszpasterskiego wypracowanego w diecezji, lub też w Episkopacie. Współpracuje z duszpasterzami dostarczając im niezbędnych materiałów do pracy formacyjnej i duszpasterskiej.

W ścisłej współpracy z innymi pracownikami kurii podejmuje kontakty z instytucjami państwowymi jak i organizacjami o charakterze prywatnym, by skutecznie koordynować zadania duszpasterskie.

czytaj więcej

Duszpasterstwa

Informacje na temat poszczególnych wydziałów
Duszpasterstwo akademickie
01

Duszpasterstwo akademickie

Każde czwartkowe spotkanie jest czymś wyjątkowym. Herbatka, kawa, oglądanie filmów, śpiewanie a co najważniejsze wspólna modlitwa oraz...

Duszpasterstwo Akcji Katolickiej
02

Duszpasterstwo Akcji Katolickiej

Włączenie się w Akcję Katolicką katolików świeckich – ludzi dobrej woli tworzy okazję do współodpowiedzialności za Kościół i przyczynia się do...

Duszpasterstwo sportu
03

Duszpasterstwo sportu

Duszpasterstwo sportowców jako zadanie stawia sobie duchową i pastoralną troskę o ludzi sportu: zawodników, trenerów, działaczy i kibiców...

Duszpasterstwo Straży Pożarnych
04

Duszpasterstwo Straży Pożarnych

Duszpasterstwo Strażaków PSP i OSP to służba dla Strażaków i ich Rodzin i wspieranie ich w trudnej pracy zawodowej.

Duszpasterstwo trzeźwościowe
05

Duszpasterstwo trzeźwościowe

Duszpasterstwo stawia sobie za cel wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec uzależnionych, wychowanie w trzeźwości, kształtowanie nowych...

Duszpasterstwo więźniów
06

Duszpasterstwo więźniów

Dzięki otwartości duszpasterstwa więźniowie mogą pogłębiać swoje życie duchowe, podjąć refleksję na dotychczasowymi decyzjami życiowymi i próbować...

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
07

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przybliżając nauczanie św. Jana Pawła II oraz przyznaje stypendia naukowe...

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem działu ``Kontakt``