Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
I nieszpory Święta Ofiarowania Pańskiego

W piątkowy wieczór w przeddzień diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego Biskup Włocławski Wiesław Mering przewodniczył uroczystym Nieszporom w kościele Ojców Franciszkanów we Włocławku. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się księża, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy.

Po odśpiewaniu psalmów kazanie wygłosił ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny Włocławskiego Seminarium Duchownego. Kaznodzieja zaznaczył, że życie osób konsekrowanych jest prorockie i czytelnie mówi o miłości Boga. Podkreślił, że istotą życia zakonnego jest tożsamość osoby konsekrowanej. Powołanie do życia konsekrowanego to powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Osoba konsekrowana łączy się w zażyłej miłości przede wszystkim z Chrystusem. Człowiek konsekrowany odkrywa, że to Bóg wszystko w nim czyni, a dokonuje się to, kiedy oddamy Mu całe swoje serce. Związek osoby zakonnej z Chrystusem jest podstawą powołania. Pójście z Chrystusem, a nie obok Niego. Życie konsekrowane to bezinteresowna służba Bogu i człowiekowi.