Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Konferencja dyrektorów wydziałów duszpasterskich

W dniu 25 maja 2021r. odbywa się konferencja dyrektorów wydziałów duszpasterskich w formie on-line. Spotkanie rozpoczął abp Wiktor Skworc metropolita katowicki, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP.

Jest to dla mnie skarbiec ciekawych inicjatyw duszpasterskich, które postaramy się wprowadzać w naszej Diecezji.

Ks. Dyrektor Prał. Michał Krygier

Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń duszpasterskich oraz zaprezentowania sugestii i propozycji do przygotowywanego programu duszpasterskiego. Nie zabrakło dyskusji o bieżących wyzwaniach duszpasterskich. Każda wymiana zdań jest bardzo cenna. Musimy zastanowić się, co robić, aby dzisiaj doprowadzić ludzi do Chrystusa w naszych parafiach.