Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego organizuje kurs przygotowawczy dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., który odbywać się będzie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w godzinach od 9.30 – 12.00 w terminach: 15 maja br. i 22 maja br.
 
W dniu 29 maja o godz. 10.00 w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa, Ksiądz Biskup Ordynariusz dokona uroczystego ustanowienia Nadzwyczajnych Szafarzów Komunii Świętej.
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 518 014 513 w terminie do 31 marca 2021 r.
 
ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej Włocławskiej