Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Modlitwy ekumeniczne w Katedrze

„Podzielenie chrześcijan to jeden z największych skandali, które ranią serce samego Boga” – mówił bp Mering w szóstym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Choć rany podziału nie zostały jeszcze w pełni zabliźnione, w czwartkowy wieczór dwie wspólnoty wyznaniowe we Włocławku zjednoczyły się we wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa. Na Eucharystii o godz. 18.00 w bazylice katedralnej zgromadzili się katolicy i ewangelicy. Mszę św. wraz z licznie przybyłym duchowieństwem sprawował Pasterz Kościoła włocławskiego.
 
Biskup Wiesław Mering wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę. Ordynariusz Włocławski odwołał się do słów Jeana Vaniera (†2019), akcentując, że „podzielenie chrześcijan to jeden z największych skandali, które ranią serce samego Boga”. Hierarcha podkreślił znaczenie pragnienia jedności przez chrześcijan, zauważając jednocześnie, że prawdziwą i pełną jedność może urzeczywistnić wyłącznie Bóg. „Sprawcą jedności nie jesteśmy my. My mamy różne pomysły, rozmaicie to sobie wyobrażamy; to Duch Święty jest tym, który przemienia ludzkie serca. My przychodzimy pokornie przed ołtarz prosząc Pana, by tego cudu przemiany dokonał” – powiedział Biskup Włocławski. 
 
Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego, wykładowca ekumenizmu w WSD. Kaznodzieja nawiązując do ewangelicznej sceny uczty (Łk 14, 12-24), wskazał, że Chrystus jest inicjatorem jedności, zapraszającym do wspólnoty z Nim. „Tu i teraz On do nas mówi, On nas pociesza, On wskazuje drogę, karmi nas i nam błogosławi” – mówił ks. Tomalak o obecności Chrystusa, darze który wymaga przyjęcia i postawy wdzięczności. Zauważył, że przez trudną drogę do widzialnej jedności Kościoła może przeprowadzić jedynie Bóg: „gdzie jest Bóg tam jest miłość, tam jest życzliwość, pokój, wzajemne zrozumienie, dążenie do zgody”.
 
W dalszej refleksji ekumenista podzielił się przemyśleniami dotyczącymi „Deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu”, którą podpisały Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół rzymskokatolicki, dokładnie 20 lat temu. „Chrystus i Jego łaska jest gwarantem jedności, a zadaniem płynącym z przyjęcia chrztu świętego jest kształtowanie naszego serca, aby potrafiło patrzeć na świat, na drugiego człowieka Bożą perspektywą, perspektywą miłości” – powiedział ks. Tomalak.
 
Słowo świadectwa wygłosił ks. Dawid Mendrok, pastor wspólnoty luterańskiej. Wskazując na hasło kolejnego dnia modlitw o jedność: „Gościnność: okaż życzliwość”, przypomniał okoliczności przekazania przez biskupa A. Wołłowicza (†1822) terenu pod budowę zboru we Włocławku. „Wspominam i będę wspominał ten fakt, ponieważ jest on dowodem nie tylko gościnności, ale i życzliwości miejscowych władz kościelnych i państwowych względem przybywających wtedy do Włocławka i okolic – obcym religijnie i narodowo – ewangelikom” – powiedział ks. Mendrok. Pastor, mówiąc o ruchu ekumenicznym inspirowanym i kierowanym przez Ducha Świętego, wspominał z wdzięcznością zasługi bp. Bronisława Dembowskiego (†2019), „w którego piersiach biło serce poruszone przez Ducha Świętego”.
 
Liturgii śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka. Alumni zaśpiewali m.in. fragment Akatystu (Ikos I; Kondaktion II), starożytnego hymnu pochodzącego z czasów niepodzielonego Kościoła. Wśród licznych tytułów jakimi przyzywana jest w nim Maryja, znajduje się także ten: „Witaj, która jednoczysz, co niepojednane” (Ikos VIII).