Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w 2021 roku

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” – to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę, która odbędzie się w 2021 roku, tak jak w zeszłym roku, również w rygorze sanitarnym, przestrzegając wszelkich zaleceń sanitarnych. Grupy pielgrzymkowe wyruszają z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pielgrzymi z tych grup udają się z Diecezji Włocławskiej do Sanktuarium Jasnogórskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza grupa z Włocławka, wyruszy w dniu 6 sierpnia, kolejna z Konina 7 sierpnia, z Turku 8 sierpnia i z Dzierżaw 9 sierpnia. Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą w dniu 13 sierpnia, zostaną razem powitane, a następnie w godzinie „Miłosierdzia Bożego” modlić się będą przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski. W tym dniu o godz. 19.00, w Bazylice Jasnogórskiej przeżyją Eucharystię na zakończenie pielgrzymowania.
 
Grupy pielgrzymkowe tworzące tzw. drugą kolumnę, udający się do Częstochowy na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, wyruszą z Sieradza, Zduńskiej Woli oraz w ramach pielgrzymki rowerowej. Pątnicy wyruszą na szlak w dniu 22 sierpnia, a na Jasną Górę dotrą 24 sierpnia – wszystkie grupy zostaną w tym dniu razem powitane. Następnego dnia tj. 25 sierpnia o godz. 08.00, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przeżyją Eucharystię, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
W tym roku pielgrzymi oddadzą się opiece Św. Józefowi, patronowi tego rocznej pielgrzymki. A szczególnie przez swą modlitwę, polecą Panu Bogu osobę oraz posługę księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. W swej modlitwie podziękują za beatyfikację Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapłana Diecezji Włocławskiej. Matce Bożej, jak zawsze, powierzą naszą Ojczyznę, wszystkie trudne i bolesne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Tematyczne ramy programu pielgrzymki w 2021 roku, wyznaczają słowa „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Pierwszym znakiem dla pątników staje się Eucharystia – Święta Wieczerza. Naszym celem staje się pogłębienie doświadczenia Eucharystii, dostrzeżenie jej duchowych owoców oraz osobiste zaangażowanie. Papież Franciszek naucza, że szczególną formą objawienia miłości Boga do człowieka jest Eucharystia jako nowe i wieczne przymierze: „jest ogniem Ducha udzielającego się pod postacią języków i budzi w nas wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie objawia nam i komunikuje nieskończone miłosierdzie Ojca”. Eucharystia służy budowaniu jedności wspólnoty chrześcijańskiej na różnych poziomach, szczególnym wyzwaniem dla pątników, jak i wszystkich członków Kościoła staje się właściwe, czyli pełne uczestnictwo w każdej Eucharystii.
 
Aby uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, trzeba skierować kroki do parafii, z których wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam otrzymamy wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej w roku 2021. Słowa zachęty kierujemy do księży – duszpasterzy młodzież i dorosłych, nie obawiajcie się trudów, Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to krok, do którego zaprasza nas Matka Boża.
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze, tworzące pierwszą część pielgrzymki oraz numery telefonów informacyjnych:
 
33. PIELGRZYMKA WŁOCŁAWSKA
Kierownik: ks. Przemysław Pankowski
Zapisy: od 15.07. do 06.08.2021 r.
Kancelaria Parafii Katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7;
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 663 153 230;
www.pielgrzymkawloclawska.pl
 
31. PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Kierownik: ks. Kamil Jakubowski
Zapisy: od 20.07. do 07.08.2021 r.
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 518 014 601; 690 998 676;
www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl
 
31. PIELGRZYMKA TURECKA
Kierownik: ks. Konrad Dreszler
Zapisy: od 20.07. do 08.08.2021 r.
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Informacje: tel.887 380 388, 571 417 651;
www.parafiaturek.pl
 
31. PIELGRZYMKA DZIERŻAWSKA
Kierownik: ks. Robert Nawrocki
Zapisy: od 20.07. do 09.08. 2021 r.
Kancelaria Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach;
Informacje: tel. 668 195 548
 
411. PIELGRZYMKA SIERADZKA
Kierownik: ks. Mateusz Włosiński
Zapisy: od 07.08. do 22.08.2021 r.
Kancelaria Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, ul. Kolegiacka 11;
Informacje: tel. 665 452 735;
www.pielgrzymka.kolegiata–sieradz.pl
 
31. PIELGRZYMKA ZDUŃSKOWOLSKA
Kierownik: ks. Damian Sochacki
Zapisy: od 16.08. do 22.08.2021 r.
Ośrodek św. Maksymiliana – w godz.: 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00.
Parafia Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20;
Informacje: tel. 43 8232728, 790 696 002;
e-mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl;
 
9. ROWEROWA PIELGRZYMKA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
Kierownik: ks. Piotr Kowalski
Zapisy: od 07.08. do 21.08.2021 r.
Kancelaria Parafii św. Stanisława we Włocławku; ul. Żeromskiego 19/21;
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, ul. L. Staffa 5;
Informacje: tel. 571 417 651;
www.parafiaturek.pl