Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku w rygorze sanitarnym

Komunikat w sprawie organizacji pieszych pielgrzymek na Jasną Górę
 
Wprowadzony w Polsce stan epidemii postawił przed duszpasterzami pytanie o możliwość zorganizowania pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i do innych sanktuariów, będących celem na pątniczym szlaku. Szeroko rozumiany wymóg bezpieczeństwa pątników, czyli obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego oraz konieczność podporządkowania się instrukcjom i zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej spowodowały, że nie wszystkie piesze pielgrzymki tradycyjnie organizowane z różnych miejsc w kraju wyruszą w tym roku na pątniczy szlak.
 
Uwzględniając wytyczne władz sanitarnych i kościelnych, po przeprowadzonych konsultacjach, biskup włocławski Wiesław Mering wyraził zgodę na zorganizowanie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w roku 2020, w okresie epidemii COVID-19, według następujących zasad:
 
1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.
 
2. Organizację grup pielgrzymkowych należy podjąć zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 maja 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 964 – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) oraz zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizacji ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 05 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 59). Treść dokumentu wydanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jest znana poszczególnym kierownikom odpowiadającym za organizację grupy pielgrzymkowej. Dokument ten jest również szeroko przedstawiony na stronie internetowej Diecezji Włocławskiej w zakładce „Komunikaty”, z dnia 08 czerwca 2020 r. Link: http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,glowny_inspektor_sanitarny_wydal_wytyczne_dla_organizatorow_pielgrzymek_podczas_stanu_epidemii_covid-19_w_polsce,1438.html#tresc_strony
 
3. Zgodnie z wyjaśnieniem ks. bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP oraz ks. bp. Krzysztofa Zadarko, przewodniczącego Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, zaleca się „daleko idącą roztropność i ostrożność” w podejmowaniu decyzji o liczebności grup pielgrzymkowych.
 
4. W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Sekretarza Generalnego KEP i Przewodniczącego Rady KEP ds. Pielgrzymek, ks. bp Wiesław Mering zezwala na organizację w Diecezji Włocławskiej poszczególnych pieszych grup pielgrzymkowych z limitem do 50 osób z pełną obsługą włącznie. Rozumieć należy przez to, że wszystkie służby pielgrzymkowe: zewnętrzne, takie jak transport, służba medyczna, drogowa, oraz wewnętrzne, takie jak służba porządkowa, techniczna, muzyczna itd., wliczane są w liczbę określonego limitu.
 
5. Nie zmienia się natomiast dotychczasowy program pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, tzn. dzień i godzina wyjścia oraz dojścia do Częstochowy, szlak pielgrzymkowy, dzień i godzina powitania pątników na Jasnej Górze. Nie zmienia się program pobytu pielgrzymów na Jasnej Górze, czyli sprawowane Eucharystie, nabożeństwa drogi krzyżowej itd. Ojcowie Paulini oczekują na pielgrzymów według wypracowanego przez lata harmonogramu.
 
6. Ksiądz Biskup zezwala księżom kierownikom na pewne modyfikacje w sposobie zorganizowania i przeprowadzenia pieszej pielgrzymki, zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami, nakazami czy zakazami wydanymi przez władze rządowe lub kościelne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom. Wprowadzane modyfikacje księża kierownicy zobowiązani są uzgodnić z księdzem Kanclerzem Kurii Diecezji Włocławskiej oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 
7. Powyższe zasady obowiązują przy organizowaniu rowerowych grup pielgrzymkowych.
 
ks. Marek Molewski, diecezjalny duszpasterz pieszych pielgrzymek
 
Włocławek, 24 czerwca 2020 roku

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *