Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Duszpasterstwo Akcji Katolickiej

Diecezjalny asystent Akcji Katolickiej – Ks. Łukasz Grabiasz
Prezes Zarządu DIAK – Mariola Rakiewicz

Od początku działalności Kościoła ludzie świeccy pomagali Apostołom w ich ewangelizacyjnej posłudze. Dzisiejszym czasom i ludziom potrzebna jest inspiracja duchowo – religijna i moralna. Włączenie się w Akcję Katolicką katolików świeckich – ludzi dobrej woli tworzy okazję do współodpowiedzialności za Kościół i przyczynia się do odnowy. Odważne otwarcie się na sprawy ludzi pozwoli przyjrzeć się ich sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić ją w świetle wartości chrześcijańskich oraz działać promując czyny wiary. Tę cenną misję ewangelizacyjną można realizować włączając się w Akcję Katolicką działającą w naszych parafiach. Akcja Katolicka jest szczególną formą posługi na rzecz wzrostu chrześcijańskiej wspólnoty. Akcja Katolicka może nam katolikom pomóc skuteczniej głosić prawdy Ewangelii oraz odnaleźć swoje miejsce w społeczności, w której żyjemy.

 

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI AKCJI KATOLICKIEJ

DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ NA ROK 2019/2010

 

21.03.2020 – posiedzenie Rady i Zarządu DIAK
24.04.2020 – IV Konferencja z cyklu „Dyskusje o państwie, prawie i moralności”;
31.08.2020 – 38. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej
21.11.2020 – Spotkanie z Pasterzem Diecezji z okazji Święta Patronalnego AK (w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata).

 

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *