Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Duszpasterstwo Straży Pożarnych

Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnych – Ks. prał. Michał Krygier

Duszpasterstwo Strażaków PSP i OSP to służba dla Strażaków i ich Rodzin i wspieranie ich w trudnej pracy zawodowej. Ma też uświadamiać strażakom jak piękną pełnią służbę: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 

 

 

Modlitwa do Św. Floriana
Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi,
bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.
Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia
i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.
Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych,
w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli
na wieczną nagrodę w niebie.
AMEN

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *