Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Duszpasterstwo więźniów

Diecezjalny Duszpasterz Więźniów:

Kapelani więzienia we Włocławku

o. Marek Sztukowski CCG

o. Bonifacy Jankowiak CCG

 

Działalność więzienna, jaka jest prowadzona wypływa z samego nakazu Chrystusa Pana, który chciał, aby Dobra Nowina była głoszona wszelkiemu stworzeniu. Podejmując, zatem to wyzwanie koniecznym stało się przekroczenie przez duszpasterzy bram zakładu karnego.

Dzięki tak rozumianej misji Kościoła więźniowie mają możliwość korzystania z sakramentów świętych, Eucharystii, katechez i naprawy swojego życia.Więźniowie mają możliwość łączenia się z całym Kościołem Powszechnym przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, okresowych nabożeństwach i cotygodniowej katechezie.

Dzięki otwartości duszpasterstwa więźniowie mogą pogłębiać swoje życie duchowe, podjąć refleksję na dotychczasowymi decyzjami życiowymi i próbować je naprawić. Tylko tak pojęta troska duszpasterska o skazanych może pomóc im w odnowie swojego życia.

 

PROGRAM PRACY Z OSADZONYMI W ZAKŁADZIE KARNYM

WE WŁOCŁAWKU 2019/2020

  • We wtorki  –  sprawy administracyjne;
  • W każdą środę  – spotkania z osadzonymi na ich życzenie w pawilonach (rozmowy, spowiedź);
  • W czwartek – spotkanie z osadzonymi, którzy zapisali się uprzednio na listę; w ramach tych spotkań czwartkowych jest adoracja, różaniec, koronka, filmy, katechizm – wybrane zagadnienia; spotkania z zaproszonymi ludźmi; droga krzyżowa;
  • W piątki – Msza Święta dla wybranych grup dla tymczasowo aresztowanych;
  • W sobotę – Msze Święte dla ogółu sprawowane do południa i po południu;
  • W Adwencie – odbędą się rekolekcje –  sami osadzeni się tutaj angażują;
  • W Wielkim Poście – odbędą się rekolekcje –  sami osadzeni się tutaj angażują;

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *