Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Dzieło Biblijne Diecezji Włocławskiej

Diecezjalny koordynator – Ks. dr Marek RASZEWSKI

 

INICJATYWY DZIEŁA BIBLIJNEGO IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
NA ROK 2019/2020

W ramach kolejnego roku duszpasterskiego 2019/2020, Stowarzyszenie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Włocławskiej pragnie podjąć następujące inicjatywy zgodnie z czterema celami zarysowanymi w programie:

 • Cel inicjacyjny polegać m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła.
 • Cel formacyjny ma być realizowany przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.
 • Cel społeczny z kolei ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.
 • Cel ewangelizacyjny ma być realizowany poprzez głoszenie Słowa Bożego, katechezy, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

 

Inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II:

 1. Rekolekcje biblijne dla animatorów, członków i kandydatów Dzieła Biblijnego oraz wszystkich miłośników Pisma Świętego: „Biblia – dar Ducha Świętego jako niewyczerpane źródło duchowości”;
 2. Etap diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Civitas Christiana (22 kwietnia 2020r.) w WSD we Włocławku, zapowiedzią XII Tygodnia Biblijnego;
 3. XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny  (26 kwietnia – 2 maja 2020r.);
 4. Warsztaty Biblijne (Lectio Divina);
 5. Spotkania ze Słowem Bożym odbywają się od dwóch i pół roku w parafii p.w. Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie, w każdy wtorek o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich miłośników Pisma Świętego na spotkania „Włocławskie spotkania z Biblią – Okruchy Słowa Bożego”, których celem spotkań jest:
  – nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji, kształtowanie duchowości biblijnej,
  – pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijanina;
  – podczas spotkań biblijnych staramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania:
  * Kim jest Bóg?
  * Do czego zostałem stworzony?
  * Jakie narzędzia duchowe zostawił mi Jezus?
  * Jak mam stawać się prawdziwym uczniem Chrystusa?
 6. Dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach, Dzieło Biblijne oferuje regularny, cotygodniowy udział w programie Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja (w każdy piątek, godz. 18.15 do 19.30). Dzięki zaangażowaniu moderatorów diecezjalnych Stowarzyszenia, a także polskich biblistów spoza Dzieła Biblijnego formuła kursu formacji biblijnej jest otwarta dla wszystkich chętnych dzięki wykładom biblijnym nadawanym w TV Trwam w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego (wykłady nadawane na żywo w 2. i 4. sobotę miesiąca, godz. 9.00; powtarzane w następnym tygodniu we czwartek o godz. 22.00). Dzięki tej współpracy Dzieła Biblijnego z mediami w rozwoju wiedzy i duchowości biblijnej mogą uczestniczyć także osoby spoza granic Polski, a nawet spoza Europy.

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *