Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Ks. dr Jacek Kędzierski – Koordynator Diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

INFORMACJE NA ROK 2020

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przybliżając nauczanie św. Jana Pawła II oraz przyznaje stypendia naukowe, pomagając utalentowanej, ale ubogiej młodzieży.

Najbliższy, XX Dzień Papieski obchodzić będziemy 11 października 2020 roku, a tydzień wcześniej tj. 4 października zostanie odczytany w parafiach list Pasterski Episkopatu Polski, zachęcający do włączenia się w promowanie nauczania św. Jana Pawła II. Ksiądz kard. Kazimierz Nycz powiedział: „Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas (…), ale żeby wstać i zabrać się do przybliżania papieża, jego osoby i dzieła”. Prosimy księży duszpasterzy i katechetów do zaangażowania i podjęcia różnych inicjatyw w kościołach, szkołach i domach kultury – gromadzą wiernych na liturgiach, nabożeństwach, katechezach i konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego.

W roku 2019 pomocą stypendialną objęto ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. W diecezji włocławskiej z programu stypendialnego korzysta 31 osób, w tym 17 uczniów ze szkoły średniej oraz 14 studentów.

Stypendyści diecezji włocławskiej pochodzą z następujących parafii:

 • Piotrków Kujawski, parafia pw. Św. Jakuba Apostoła,
 • Nowogród, parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela;
 • Czernikowo, parafia pw. Św. Bartłomieja;
 • Szpetal Górny, parafia pw. Św. Józefa;
 • Brześć Kujawski, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika;
 • Lubraniec, parafia pw. Św. Jana Chrzciciela;
 • Radziejów, parafia pw. WNMP;
 • Dobrzyń nad Wisłą, parafia pw. NMP;
 • Lubicz Górny, parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Wacława;
 • Wąsosze, parafia pw. Wszystkich Świętych;
 • Golub Dobrzyń, parafia pw. Katarzyny Aleksandryjskiej;
 • Malanów, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika;
 • Chodecz, parafia pw. Św. Dominika;
 • Kruszyn, parafia pw. NMP Królowej Polski;
 • Powiercie, parafia pw. Bł. 108 Męczenników II Wojny Światowej;
 • Lubień Kujawski, parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa;
 • Izbica Kujawska, parafia pw. WNMP.

Program stypendialny adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej po I semestrze oraz szkół ponadgimnazjalnych. Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuację wcześniejszego uczestnictwa w programie, o ile spełnione są określone kryteria regulaminowe.

Podstawowym kryterium pozwalającym otrzymać stypendium jest:

 • średnia ocen – minimum 4,8 (szkoła podstawowa, gimnazjum) lub 4,5 (liceum),
 • udział w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych,
 • pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa.

Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczyć mogą na książki i podręczniki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp. Miesięcznie stypendyści otrzymują 400 zł (szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie) lub 500 zł (szkoły wyższe). Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne w jednym z największych miast Polski. Stypendyści w ramach wolontariatu podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.

 

Jak ubiegać się o stypendium?
1. By móc ubiegać się o stypendium Fundacji należy wejść na stronę: www.dzielo.pl (zakładka stypendium – program stypendialny), upewnić się czy zostają spełnione wymogi formalne niezbędne do uzyskania stypendium, a następnie skontaktować się z Koordynatorem Diecezjalnym:
Ks. dr Jacek Kędzierski
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
ul. Łegska 26
87-800 Włocławek
Tel. kontaktowy: 518 014 804
adres e-mail: dyrektor@zskdlugosz.pl