Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Gdy stały się Dziełami o zasięgu międzynarodowym, zostały uznane za papieskie. Trzy pierwsze – Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło św. Piotra Apostoła i Dzieło Misyjne Dzieci – zyskały charakter papieski dnia 3 maja 1922 r. na mocy motu proprio Romanorum Pontificum papieża Piusa XI, natomiast Unia Misyjna Duchowieństwa dnia 28 października 1956 r. na mocy dekretu papieża Piusa XII.

Papieskie Dzieła Misyjne są narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji Papieża.

PDM podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której prefektem jest obecnie kard. Fernando Filoni.

Do Rady Wyższej PDM należą sekretarze generalni Dzieł, prowadzący sekretariaty generalne w Rzymie. W poszczególnych krajach istnieją struktury krajowe Dzieł. W Polsce jest to Dyrekcja Krajowa PDM, Sekretariaty Krajowe Dzieł i dyrektorzy diecezjalni PDM.

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *