Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Ruch Światło-Życie

Diecezjalny duszpasterz – Ks. mgr lic. Jacek MAKOWSKI

Cała historia Ruchu Światło-Życie zaczyna się w roku 1951, kiedy ks. Franciszek Blachnicki zebrał grupę ministrantów i zorganizował dla nich czterodniowe rekolekcje. Okazały się one jednak niewystarczające, ale były pierwszymi krokami do powstania oazy.

W sierpniu 1954 r. odbyły się pierwsze rekolekcje oazowe – Oazy Dzieci Bożych dla ministrantów, a rok później zaczęto organizować oazy dla dziewcząt.
Po około 10 latach od pierwszych oaz istniały już rekolekcje dla chłopców zwane Oazą Nowego Życia, które bardzo ściśle były związane ze Służbą Liturgiczną. Odbywały się również rekolekcje dla dziewcząt zwane Oazami Niepokalanej.

„Kopia Górka” w Krościenku nad Dunajcem stała się główną siedzibą Ruchu oazowego. Tam również miejscowa grupa dziewcząt zapoczątkowała Wspólnotę Niepokalanej Matki Kościoła.
Ruch Światło-Życie jest jednym z Ruchów odnowy Kościoła. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej.

W roku szkolnym 1971/72 po raz pierwszy zrealizowany został cykl formacji rocznej (cotygodniowe spotkania, dni wspólnoty). W tym właśnie czasie ukształtował się podział na etapy formacyjne. Pierwszy stopień koncentrował się na osobistej formacji religijno – moralnej. Podczas drugiego stopnia zwracano uwagę na dialog z Bogiem i drugim człowiekiem. Formacja trzeciego stopnia polegała na zrozumieniu wagi życia we wspólnocie.

Poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację, Ruch wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła poprzez przekształcenie parafii we wspólnoty wspólnot.
Ruch oazowy prężnie się rozwijał. Zaczęto organizować Kursy Animatorów Oazowych (dla osób odpowiedzialnych za formowanie małych grup i pomocy przy prowadzeniu rekolekcji wakacyjnych). Odbywały się także rekolekcje dla księży i kleryków, tzw. Oazy Rekolekcyjne Moderatorów (przygotowujące księży do pełnienia roli moderatora podczas wakacyjnych rekolekcji).

Od 1973 roku zaistniały Oazy Rodzin, oazy dla studentów, młodzieży pracującej, katechetów, sióstr zakonnych. Ważną rolę w Ruchu odegrał  charyzmat maryjny, który wraz z beatyfikacją O. Maksymiliana Kolbego został pogłębiony. Wyrazem tego był akt poświęcenia Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła, którego dokonał kard. Karol Wojtyła 11 czerwca 1973 roku.
Natomiast rok 1976 był rokiem szczególnym dla Ruchu Żywego Kościoła. Właściwie dopiero od tego czasu można mówić o jego istnieniu. Podczas Pierwszej Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych w Krościenku w dniach 28 – 29 lutego została przyjęta nazwa RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE. Zmiana nazwy była jedynie formalnością, ale wyniknęła z dostrzeżenia z celów postawionych przed Ruchem. Służby soborowej odnowy Kościoła oraz pomaganiu w kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej w Kościele.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol Fos-Zoe (gr. Światło-Życie splecione literą omega, znakiem Ducha Świętego i symbolem pełni, tworzące krzyż). Od Chrystusa otrzymujemy Światło, które później niesiemy innym ludziom i wcielamy w życie.
Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka.

Już w 1977 roku zaczęto organizować rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach oraz podzielono formację na trzy etapy:
– ewangelizacja (osobiste przyjęcie wiary)
– deuterokatechumenat (pogłębienie wiary)
– przygotowanie do Diakonii dla wspólnoty Kościoła
Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:
– metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego
– oaza rekolekcyjna
– mała grupa formacyjna

Struktura Ruchu jest zgodna ze Strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy Moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii.    Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. To na kapłanach spoczywa odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

8 czerwca 1978 roku podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Nowym Targu została ogłoszona działalność Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ogromu zniewolenia w świecie.
Ruch oazowy cały czas rozwija się i poszerza się grono jego członków. Coraz więcej młodych ludzi (i nie tylko młodych) pragnie jeździć na rekolekcje oazowe i w jedności ze wspólnotą Kościoła formować swoją wiarę, przybliżając się w ten sposób do Chrystusa.
Ruch powstał i rozwija się w Polsce ale także poza jej granicami.

 

 

PLAN PRACY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

Słowa Jana II, aby Polacy „przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do powołania Krucjaty wyzwolenia Człowieka. Czas od 1979 roku to okres jednego pokolenia. Z tej perspektywy przyglądamy się sytuacji i pytamy, co udało się nam zrobić w ciągu minionych czterdziestu lat.

W najbliższym roku formacyjnym chcemy również poszerzyć nasz punkt widzenia odnośnie do zadań stojących przed Krucjatą i jednocześnie przed całym naszym Ruchem oraz podjąć nowe wyzwania, które są adekwatne do obecnych czasów. Proponowane konspekty dni wspólnoty będą podejmowały obydwa aspekty tego tematu. W cyklu porekolekcyjnym „Moja niewola i moja wolność”. W tym roku, kiedy pochylamy się w Ruchu Światło-Życie nad tematem Wolni i wyzwalający, należy zacząć od pytania o naszą wolność i nasze niewole. Dziś świat ma obsesję na punkcie wolności. Problem w tym, jak ją rozumiemy. Wolność oderwana od prawdy, dobra, miłości, Boga staje się faktyczną niewolą.

Cykl adwentowy „Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości”. Adwentowy Dzień Wspólnoty moderatorów i Ruchu będzie poświęcony bezpośrednio Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Czterdziestolecie jej powstania jest dobrą okazją do ugruntowania w świadomości jej znaczenia dla Ruchu i poza nim, prawidłowego rozumienia jej założeń i strategii oraz weryfikacji naszego zaangażowania.

W cyklu wielkopostnym „Krucjata Wyzwolenia Człowieka – „nowe” zagrożenia ekologiczne”. Pochylimy się nad nowymi zagrożenia do których należy współczesny nie zawsze kontrolowany rozwój miast, który powoduje, że życie w nich staje się „niezdrowe nie tylko z powodu zanieczyszczenia wynikającego z emisji toksycznych spalin, ale także miejskiego chaosu, problemów transportu oraz skażenia wizualnego i hałasu”.

W końcu cykl paschalny „Nowe wyzwania dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: Kryzys ekologiczny – kryzysem moralnym”. Rozwiązanie kwestii ekologicznej leży przede wszystkim w sferze moralnej. To najpierw sam człowiek ma zmienić swój stosunek do otaczającego świata stworzeń.

 

Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
I Dzień Wspólnoty – Jesienny „Moja niewola i moja wolność” (w rejonach: włocławski, koniński i sieradzki)

II Dzień Wspólnoty – Adwentowy: „Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości” (w rejonach: włocławski, koniński i sieradzki)

III Dzień Wspólnoty – Wielkopostny: „Krucjata Wyzwolenia Człowieka – „nowe” zagrożenia ekologiczne” (w rejonach: włocławski, koniński i sieradzki)

IV Dzień Wspólnoty – Paschalny – czerwiec 2020: „Nowe wyzwania dla Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: Kryzys ekologiczny – kryzysem moralnym” – (Diecezjalny Dzień Wspólnoty – rejon koniński).

1. Spotkanie modlitewne – w Bytoniu (Diecezjalne Centrum Ruchu Światło- Życie) w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie: 19.00 i we Włocławku ostatni piątek miesiąca – Parafia św. Maksymiliana o godzinie: 19.00.

2. Rekolekcje tematyczne „Wolni i wyzwalający” – 25-27.10.2019 i w innych miesiącach w ramach zainteresowania we wspólnotach (Bytoń). Noworoczna Oaza Modlitwy – 31. 12. 2019 – 01. 01. 2020 (Bytoń).

3. Triduum Paschalne (formie rekolekcji) – Bytoń.

4. Miesięczne spotkania formacyjne moderatorów (data według ustaleń moderatora diecezjalnego).

5. Rekolekcje tematyczne: ORAE, ORAR, ORDW, Nawigacja w Rodzinie i inne.

6. Krąg Diecezjalny – jesień (Lubień Kujawski), wiosna (Konin). Rekolekcje wakacyjne: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi, Oaza Nowego Życia, Oaza Dorosłych, Oaza Rodzin (rekolekcje piętnastodniowe, różne stopnie – lipiec, sierpień 2020).

Dodaj komentarz

Live Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *