Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Cała historia Ruchu Światło-Życie zaczyna się w roku 1951, kiedy ks. Franciszek Blachnicki zebrał grupę ministrantów i zorganizował dla nich czterodniowe rekolekcje. Okazały się one jednak niewystarczające, ale były pierwszymi krokami do powstania oazy.

Czytaj więcej
Referat ds. ekumenizmu

Referat ds. ekumenizmu

Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

Czytaj więcej
Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród...

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezjalny koordynator – Ks. mgr Krzysztof ANTCZAK  Czasami Pan Bóg wyprowadza nas na pustynię…Pod pojęciem pustyni rozumiem czas duchowej posuchy, ciszy, czas jałowy… Czas, kiedy doświadczamy pragnienia, które wydaje się być może nawet niemożliwym do...

Czytaj więcej
Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych

Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni. Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak...

Czytaj więcej