Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Spotkanie noworoczne z duszpasterstwami

„Dziękuję za wasze zaangażowanie w Kościół”, mówił ks. bp Wiesław Mering podczas noworocznego spotkania z duszpasterstwami specjalistycznymi, działającymi w diecezji włocławskiej; podkreślił przy tym, że „świeccy są dziś prawdziwą siłą i ratunkiem Kościoła”.
 
Spotkanie miało miejsce, tradycyjnie, we włocławskim seminarium duchownym, w Święto Chrztu Pańskiego (w tym roku 12 stycznia). Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele św. Witalisa, której przewodniczył Pasterz Diecezji, a oprawę liturgiczną pełniła grupa Odnowy w Duchu Świętym.
 
Księdza Biskupa oraz wszystkich obecnych na Eucharystii powitał ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej, organizator wydarzenia.
 
Homilię wygłosił ks. Krzysztof Antczak, diecezjalny moderator ruchu. Nawiązując do proklamowanej w pierwszym czytaniu „Pieśni o Słudze Jahwe” z Księgi Proroka Izajasza, zachęcał do odnalezienia siebie w poszczególnych obrazach: „trzciny nadłamanej”, „tlejącego się knota”, „jeńca” i „więźnia”. W tę pesymistyczną wizję świata wkracza Bóg posyłając Swojego Syna, który leczy wszelkie zranienia oraz obdarzyć człowieka prawdziwą wolnością. Homilista zachęcał do przyjęcia Jezusa, który umacnia człowieka w realizacji powołania, którym jest dawanie świadectwa o Chrystusie oraz „prowadzenie do Niego wszystkich, których spotkamy na drodze naszego życia. Mamy być jak Jan Chrzciciel, który nad Jordanem wskazał na Jezusa, mówiąc: «oto Baranek Boży»” zakończył ks. Antczak.
 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup wskazał na podwójną przyczynę corocznych spotkań z przedstawicielami duszpasterstw działających w diecezji: podziękowanie i wzajemne umocnienie.
 
Nawiązując do pierwszego z nich, Pasterz Diecezji przypomniał ubiegłoroczne wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, które było inicjatywą ludzi świeckich. W tym miejscu bp Mering wyraził słowa wdzięczności wobec wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg „wielkiego spotkania na kruszyńskim lotnisku”. Podziękował również duchowym opiekunom poszczególnych grup za duszpasterski zapał, a świeckim za ich świadectwo wiary. Przechodząc do drugiego powodu dorocznych spotkań z duszpasterstwami, Ksiądz Biskup, zauważył, że mają one służyć „wzajemnemu umocnieniu i solidarności, abyśmy się czyli silniejsi” w świecie, w którym Kościół często jest ośmieszany i opluwany. Jednak – jak podkreślił bp Mering – „Pan zawsze staje po naszej stronie i pomaga nam w dobrych sprawach”.
Na zakończenie Hierarcha życzył wszystkim obecnym „odwagi i męstwa w dawaniu świadectwa Jezusowi”. Zawierzając zaś wszystkich Panu Bogu, Ksiądz Biskup prosił, aby napełnił On serca obecnych na liturgii „gorliwością, wiarą i gotowością do służenia największym wartościom, które decydują o szczęściu i pomyślności ludzkiego życia”.
 
Druga część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu, gdzie w imieniu wszystkich przybyłych, słowa wdzięczności i noworocznych życzeń wobec Pasterza Diecezji wypowiedzieli przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym. Dziękując za wierność i odważne podejmowanie zadań  stawianych przez Jezusa Chrystusa, życzyli „aby z niemniejszym zapałem wypełniał wolę Tego, który Księdza Biskupa powołał i namaścił”.
 
Zwieńczeniem spotkania była agapa przygotowana dzięki staraniom ks. rektora Jacka Szymańskiego oraz ks. prokuratora Marcina Filasa. Był to też czas osobistej rozmowy z Księdzem Biskupem i wymiany duszpasterskich doświadczeń między poszczególnymi grupami.