Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom – dla osób świeckich i duchownych

W Roku Rodziny i w Roku Świętego Józefa duszpasterstwo rodzin zaprasza do podjęcia i współtworzenia kolejnej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom.

Studium adresowane jest do duszpasterzy już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowe towarzyszenie małżonkom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie.

Studium organizowane jest również dla osób świeckich.
Zajęcia odbywać się będą w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach.

Patronat nad studium objął Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Szczegółowe informacje  w załączeniu.