Close
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
Szkolenie liturgiczne dla fotografów i operatorów kamer

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej organizuje w dn. 04.12.2021 r. (sobota) szkolenie liturgiczne dla fotografów i operatorów kamer, których licencja wygasa w tym roku oraz osób chcących uzyskać licencję.

Spotkanie odbędzie się w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, przy ul. Karnkowskiego 3.

Plan spotkania:

9.00 – rejestracja
9:30 – szkolenie
10.30 – przerwa kawowa
ok. 12.00 – zakończenie kursu i wydanie licencji.

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 22 listopada, w celu przygotowania odpowiednich dokumentów.
(tel. 518 014 513; 518 014 500 w godz. 9:00-14:00)

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniu Kuria zastrzega sobie możliwość cofnięcia licencji do filmowania i fotografowania podczas celebracji liturgicznych.

Ks. Michał Krygier
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego